לוח שיעורים והפסקות

שיעור

משעה

עד שעה

שעות 1-2
8:30
10:00
הפסקה
10:00
10:15
שעות 3-4
10:15
11:45
הפסקה
11:45
12:10
שעה 5
12:10
12:55
הפסקה
12:55
13:00
שעה 6
13:00
13:45
הפסקה
13:45
13:55
שעה 7
13:55
14:40
הפסקה
14:40
14:45
שעות 8-9
14:45
16:15